DESCRIEREA TEHNOLOGIEI DE RENOVARE PUNCTUALE UTILIZÂND UN MANȘON SCURT IMPREGNAT CU RĂȘINĂ (PAKER)

Repararea la fața locului cu mansoane impregnate cu rășină este aplicată în colectoarele nevizitabile, cu deteriorări locale ale pereților sau
îmbinărilor. Lucrările se desfășoară în etape. Această tehnologie permite efectuarea lucrărilor atât în condiții de vară, cât și în condiții de iarnă. Tehnologia cu manșon scurt este concepută pentru a repara defecțiuni mici, nerepetate (de îmbinare defectoasa, defectele la fața locului în structură, fisuri locale) datorită ușurinței și vitezei de asamblare. Procesele descrise mai jos ar trebui să fie efectuate de către angajați calificați, deoarece, în ciuda simplității sistemului, timpul și precizia anumitor activități, precum și formarea în domeniul SSM sunt de o importanță deosebită.

La asamblarea manșonului, putem distinge
următoarele etape:

 1. Pregătirea manșonului
  Pregătirea manșonului constă în tăierea segmentului de dimensiunea dorită de pe rola de material. Lungimea este determinată în funcție de lungimea distrugerii canalului cu un adaos de 15 cm pe fiecare parte. Lățimea segmentului depinde de diametrul firului și ar trebui să fie suficientă pentru a înfășura “packer-ul” de 2 – 4 ori.
 2. Prepararea rășinii
  Rășina este un produs bicomponent combinat la locul de muncă. Produsele rășinoase semifabricate sunt disponibile în cutii de 10L și 30L. Componentele sunt amestecate până când se obține o formă omogenă într-un raport de volum de: 2 părți componentă de bază + 1 parte întăritor. Trebuie reținut că etapele următoare trebuie terminate în 30 de minute până când rășina își pierde consistența lichidă.
 3. Impregnarea manșonului cu rășină
  Aplicarea rășinii pe un segment din fibră de sticlă este realizată cu o mistrie de oțel. Este esențial atunci când se efectueaza această operațiune sa se distribuie uniform rășina pe întreaga suprafață a manșonului.
 4. Aplicarea segmentului pe packer
  Segmentul impregnat trebuie să fie înfășurat pe „packer” în 2 până la 4 straturi, având grijă să nu existe nici o încrețire.
 5. Inserarea manșonului
  Paker-ul pregatit este tras în conducta ce se repara și stabilit în locul deteriorării. Un robot de inspecție video este util în această etapă, cu ajutorul căruia manșonul poate fi poziționat exact.
 6. Întarirea rășinii
  Introducerea aerului comprimat în „împachetator” determină ca manșonul să se potrivească în pereții canalului și sa impinga rășina în locul reparat (fisuri, scurgeri ale îmbinărilor). ). Atunci când se utilizează aer cald, timpul de întărire a rășinii este scurtat.
 7. Înlăturarea pakeru-lui
  După timpul de întărire a rășinii specificat de fabricant, „ambalatorul” poate fi scos din canal.