OPIS TECHNICZNY METODY ODNOWY BEZWYKOPOWEJKONSERWACJA I NAPRAWA

zgodnie z PN-EN 752-5; 13689


OPIS TECHNOLOGII CZYSZCZENIA I KONSERWACJI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCHMETODĄ HYDROKINETYCZNĄ

Hydrokinetyczna metoda czyszczenia i konserwacji kanałów polega na wprowadzeniu do wnętrza czyszczonego odcinka węża wodnego zakończonego specjalnymi wodnymi głowicami czyszczącymi. Wąż wciągany jest do przewodu dzięki odrzutowi wody wylatującej z głowicy pod dużym ciśnieniem. Metoda ta ma zastosowanie przy czyszczeniu przewodów o średnicach od 100 do 1200 mm.

Można wyróżnić dwa rodzaje urządzeń wysokociśnieniowych:

  • normalno-ciśnieniowe (pracujące w zakresie ciśnień do 200 bar)
  • hydromonitorowe (pracujące w zakresie ciśnień 700-1000 bar)

Rodzaj użytego urządzenia i głowicy zależy od rodzaju przewodu, występujących w nim osadów i ich grubości oraz powodów, dla których przeprowadza się proces czyszczenia. Jednorazowo można wyczyścić odcinki o długości od 100 do 500 m w zależności od wielu czynników, takich jak: przebieg przewodu w planie i przekroju podłużnym, zabudowanej armatury, przekroju przewodu jak i ilości osadu zalegającego w rurociągu.
Wąż z głowicą wprowadzany jest do przewodu poprzez studzienkę początkową, a następnie po włączeniu ciśnienia siłą odrzutu wody wchodzi w głąb na maksymalną odległość. Woda, która wykonuje pracę czyszczącą wypłukuje również „urobek” w trakcie ściągania węża do wykopu startowego. Osady są odsysane z wykopu urządzeniami pompowymi na samochodzie asenizacyjnym.
Głowice do czyszczenia mogą mieć różne kształty i różny sposób pracy. Często nawet dorabiane są na jednostkowe zamówienia, co nie stanowi większego problemu.
Po zakończeniu czyszczenia w zależności od możliwości technicznych można wykonać sprawdzenie skuteczności czyszczenia kamerami CCTV lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Zamawiającego.

Renowacje PART LINER

PART- Liner System to uniwersalna i ekonomiczna metoda prowadzenia napraw na sieciach kanalizacyjnych o średnicach od 150 do 1000 mm, poprzez stosowanie rękawów poliuretanowych o długości od 0,5 m do 1,5 m, czyli system “krótkiego rękawa”.
Służy on przede wszystkim do napraw punktowych- miejscowych, jak również do renowacji liniowych, w przypadku gdy uszkodzenia na danym ciągu kanalizacyjnym nie przekraczają 30%. Wówczas to w sposób zakładkowy wykonuje się rękaw naprawczy o pożądanej długości (nawet do 15 metrów). Materiałami wyjściowymi do produkcji rękawów są maty szklane ECR produkowane we Francji i Kanadzie oraz żywice poliuretanowe Harz 2000 produkowane w Niemczech. Komponenty te są najwyższej jakości i posiadają certyfikaty EU, dopuszczające do stosowania w renowacjach sieci deszczowych, sanitarnych, ogólnospławnych i przemysłowych.

Metoda ta z powodzeniem wykorzystywana jest do renowacji również na nowych ciągach kanalizacyjnych, gdzie ujawniono podczas inspekcji TV niewielkie usterki takie jak:

  • wystające uszczelki,
  • małe pęknięcia podłużne i poprzeczne,
  • nieszczelne złącza-infiltracje itp.

Wówczas gdy nad kanałem tym została położona nawierzchnia utwardzona asfaltowa naprawy dokonuje się bezinwazyjnie za pomocą systemu P-L, jest to możliwe do wykonania o wiele szybciej niż w sposób tradycyjny i bez naruszania nowo wybudowanej jezdni.