OPIS TECHNICZNY METODY RENOWACJI WYKŁADZINA Z RUR CIĄGŁYCH

zgodnie z PN-EN 752-2; 752-5, 13689; 13566-2 oraz PN-EN ISO 11296-1


MATERIAŁ

W metodzie renowacji rurociągów wykładziną z rur ciągłych (relining luźny, sliplining) zastosowanie mają rury polietylenowe (HDPE) oraz polipropylenowe (PP). Rury te produkowane są tworzywa, które powinno spełniać wymagania normy EN 13244-1. Można również stosować rury wielowarstwowe, a także rury z warstwą ochronną.

URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY

  • urządzenie do czyszczenia (samochód ciśnieniowy)
  • zdalnie sterowana kamera do inspekcji
  • urządzenie do kalibracji
  • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania
  • urządzenia do zgrzewania rur (zgrzewarki i ekstrudery)
  • rolki prowadzące
  • urządzenie wciągające (wciągarka)
  • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
  • urządzenia do prób

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka rurociągu, do jego wnętrza wciągnięta zostaje lina pociągowa, a na końcu rury zostaje zamontowana rolka kierująca.

INSTALACJA

Do tak przygotowanego odcinka rurociągu wciąga się ciągłą rurę odwijaną z kręgu lub zgrzaną w odpowiedniej długości odcinki – w zależności od średnicy. Należy pamiętać o tym, żeby nie przekroczyć maksymalnych sił wciągających – mogłoby to spowodować uszkodzenie ciągłej rury. W celu zmniejszenia sił tarcia można stosować środki poślizgowe takie jak woda, bentonit, folia poślizgowa, itp. Prędkość wciągania może być regulowana na wyciągarce. Po wciągnięciu całego przygotowanego odcinka dokonuje się sprawdzenia prawidłowości ułożenia rury we wnętrzu starego kanału, a następnie końce rury są kotwione.
Po zakotwieniu i uszczelnieniu połączeń nowej rury ze studnią lub z miejscem wejścia w wykopie montażowym, wolną przestrzeń pomiędzy starą i nową rurą można wypełnić masą iniekcyjną. Masa ma za zadanie ustabilizowanie położenia nowej rury we wnętrzu poddawanego renowacji kanału. Gdy w starym rurociągu występowały przyłącza włączone na trójniki, to należy je przed wypełnieniem włączyć do nowej rury poprzez kształtkę uniemożliwiającą niekontrolowane zainiektowanie przykanalika.
Po wykonaniu montażu ciągłej rury można przystąpić do zasypania wykopu montażowego i odtworzenia nawierzchni.

KONTROLA

INSPEKCJA TV

Po instalacji i otwarciu przyłączy, wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na DVD lub na innych nośnikach pamięci. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

TESTY

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1 oraz PN-EN 13566-2.


ZASTOSOWANIE

Zakres średnic: Bez ograniczeń.Sieci przemysłowe, gazownicze, wodociągowe, kanalizacyjne ciśnieniowe i bezciśnieniowe.


USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są z wykorzystaniem robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych. W przypadkach ekstremalnych konieczne jest wykonanie wykopu i montaż nowego odcinka rurociągu.