OPIS TECHNICZNY METODY RENOWACJI WYKŁADZINĄ Z RUR ŚCIŚLE PASOWANYCH COMPACT SLIMLINER

zgodnie z PN-EN 752-2; 752-5, 13689; PN-EN ISO 11296-1 i 11296-3.


MATERIAŁ

W metodzie Compact Slimliner do renowacji rur wodociągowych wykładziną z rur ściśle pasowanych stosujemy cienkościenne rury polietylenowe o przekroju zredukowanym fabrycznie. Rura Compact Slimliner jest wykładziną interaktywną, która jako element konstrukcyjny wykorzystuje rurociąg poddawany renowacji.

URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY

  • urządzenie do czyszczenia (samochód ciśnieniowy, skrobaki)
  • zdalnie sterowana kamera do inspekcji
  • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania
  • rolki prowadzące
  • urządzenie wciągające (wciągarka)
  • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
  • ekspander (do kalibracji średnicy wykładziny)
  • urządzenia do prób

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

Przed przystąpieniem do procesu renowacji, konieczne jest (jeśli takie są wymogi) wybudowanie odpowiednich by-passów mających na celu zapewnienie dostawy medium. Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka rurociągu, przystępujemy do jego wyczyszczenia i przeprowadzenia inspekcji zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu video (lub DVD) jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu

INSTALACJA

Do wnętrza rurociągu wciągnięta zostaje lina pociągowa. Do końcówki liny podczepiamy głowicę prowadzącą (za pośrednictwem krętlika), dogrzaną uprzednio z wykorzystaniem płyty przejściowej z PE-HD, do rury Compact Pipe. Po wciągnięciu całego odcinka rury odwijanej z bębna transportowego, następuje odcięcie rury i zabezpieczenie miejsca odcięcia przez dogrzanie płyty przejściowej umożliwiającej podłączenie głowicy procesowej. Do głowicy zostają podpięte węże pary wodnej i sprężonego powietrza. Po uzbrojeniu wykładziny w czujniki temperatury i ciśnienia oraz zamontowaniu na końcówce separatora para/kondensat, następuje rozpoczęcie właściwego procesu instalacji. Doprowadzamy wykładzinę Compact Pipe do właściwej elastyczności (poprzez odpowiednio długi proces nagrzewania parą wodną), a następnie wtłaczamy pod odpowiednim ciśnieniem sprężone powietrze, które ma za zadanie wywołanie efektu ciasnegopasowania poprzez dociśnięcie rury do ścianek starego rurociągu oraz schłodzenie uplastycznionej wykładziny Compact Pipe.
Po zakończeniu procesu instalacji, głowica prowadząca jak i płyta przejściowa zostają odcięte. Bose końce wykładziny Compact Pipe zostają odpowiednio skalibrowane poprzez zastosowanie ekspandera hydraulicznego oraz wyposażone w tuleje wzmacniające i połączone przy użyciu mufy elektrooporowej z odpowiednią kształtką przejściową lub innym odcinkiem wykładziny Compact Pipe.

KONTROLA

INSPEKCJA TV

Po instalacji i otwarciu przyłączy, wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na DVD lub na innych nośnikach pamięci. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

TESTY

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1, 11296-3.


ZASTOSOWANIE

Zakres średnic: DN75 – DN300Sieci przemysłowe, wodociągowe, kanalizacyjne ciśnieniowe.


USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.