OPIS TECHNICZNY METODY RENOWACJIINNE METODY RENOWACJI  - RENOWACJA PRZYŁĄCZY W SYSTEMIE KAPELUSZA

zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 13566-8 oraz PN-EN ISO 11296-1 i 11296-4


OPIS METODY

System DrainLCR – Liner (LeteralConnectionRepair) służy do naprawy i trwałego uszczelniania króćców i odgałęzień głównego rurociągu, prowadzących do wlotów bocznych, o średnicy do 300 mm. Można przy tym zastosować albo kształtki kapeluszowe LCR albo rękawy LCR. Kształtka kapeluszowa LCR uszczelnia w głównym rurociągu połączenie obu rur jedynie za pomocą obrzeża, natomiast rękaw LCR jest wykonany w głównym rurociągu podobnie jak rękaw krótki.

URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • kamera do inspekcji kanałów
 • sprężarka
 • agregat prądotwórczy
 • urządzenie EPROS LCR
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)

TECHNIKA NAPRAWY WŁACZEŃ PRZYŁĄCZY

Urządzenie może dokonać naprawy w obszarze ujścia przyłącza domowego do kanału głównego, przy zastosowaniu tak zwanego krótkiego rękawa. Jednocześnie może wykonać naprawę na odcinku przyłącza domowego o zdefiniowanej długości albo wmontować kształtkę kapeluszową LCR. Do tego celu stosuje się wstępnie uformowany, rozciągający się wąż, stanowiący element kształtujący. Wąż ten, posiadający na powierzchni bocznej kształt cylindra (wąż pakera) dla rury głównej, ma jeszcze dodatkowo centrycznie umieszczony cylinder (wąż króćca), ustawiony pod kątem 45° albo 90°.
Boczny wąż króćca wprowadza się przed wykonaniem naprawy do węża pakera razem z rękawem LCR albo kształtką kapeluszową LCR, które posiadają tę samą formę elementu kształtującego. Następnie odsysa się powietrze z węża pakera i węża króćca. W ten sposób materiał przewidziany do wykonania naprawy (rękaw LCR albo kształtka kapeluszowa LCR) są zabezpieczone przed ześlizgnięciem się.
Urządzenie jest przesuwane do miejsca naprawy przy użyciu tyczki z włókna szklanego, co ułatwiają zamontowane 2 teleskopowe zestawy kołowe. Urządzenie jest obracane osiowo w miejscu naprawy, za pomocą zestawów kołowych i silnika napędu obrotu. W celu pozycjonowania w urządzeniu zamontowana jest kamera.

System LCR
A. Pusty paker przed wprowadzeniem
B. Paker częściowo napełniony powietrzem po ustaleniu położenia
C. Paker całkowicie napełniony powietrzem, z zainstalowanym rękawem LCR

Następnie za pomocą pulpitu sterowniczego wysterowuje się mechanizm podnoszenia (Pathfinder). Podnosi on kosz, wskutek czego zintegrowany pierścień dociska się do ścianki rury. Teraz paker zostaje cofnięty za pomocą tyczki z włókna szklanego i pierścień wsuwa się przy tym w wylot przyłącza. Jeżeli jednak obszar wylotu nie został znaleziony, można przesunąć urządzenie tak, aby kosz podnoszący wsunął się w obszar wylotu.
Po wykonaniu pozycjonowania nadmuchuje się wąż pakera, potem wprowadza się do przyłącza domowego wąż króćca wraz z rękawem, a kosz podnoszący cofa się. Opóźnienie wprowadzania uzyskuje się za pomocą linki o wysokiej wytrzymałości, która jest prowadzona i hamowana w zwijaczu. Zakończenie wprowadzania w przyłącze boczne jest potwierdzane za pomocą sygnału akustycznego. Po stwardnieniu rękawa następuje odessanie powietrza z urządzenia i wówczas można przesunąć urządzenie z miejsca naprawy.


PODSTAWOWE ZALETY SYSTEMU

Niezawodny sposób instalowania:

 1. Wprowadzanie jest możliwe tylko wtedy, gdy kosz LCR jest właściwie ustalony.
 2. Sygnał dźwiękowy rozlega się tylko po całkowitym zakończeniu wprowadzenia.
  Zaleta techniczna: tylko naprawy metodą wprowadzania umożliwiają naprawy na łukach i w przypadku przesunięcia się rur.
  Zgodność z wymaganiami praktyki: skuteczne wykonanie naprawy jest możliwe również w obecności wody gruntowej, przy zastosowaniu niewielkiej ilości sprzętu.
  Ekonomiczność: niewielki koszt inwestycji, gdyż kupuje się tylko niezbędne pakery.
  Praktyczność: lekka, mobilna jednostka, którą można przewozić również w małym samochodzie.
  Elastyczność: naprawę można przeprowadzić przy użyciu popychacza pneumatycznego albo wózka.
  Dostępność: w celu łatwiejszego osiowego wprowadzania pakerów LCR do kanału, można je w razie potrzeby pneumatycznie ustawić pod kątem.

ZASTOSOWANIE

Sieci kanalizacyjne bezciśnieniowe