DESCRIEREA TEHNICĂ A METODEI DE REABILITARE SLIPLINING CU PROFILE full GRP (PAFS – fGRP)

Conform EN 752 și EN ISO 11296-1


DESCRIEREA METODEI

Metoda de reabilitare fără săpătură (SLIPLINING) constă în introducerea unor segmente scurte de teavă în vechea conductă. În funcție de tipul de rețea și materialul din care este conducta gazdă, introducerea profilelor se va face printr-un cămin existent sau printr-un punct de inserție excavat.
Profilele PAFS – fGRP sau alt material trebuie să se conformeze formei colectorului și să fie alese astfel încât secțiunea transversală a colectorului și capacitatea de transport a acestuia să fie reduse cât mai puțin posibil. Ele pot avea o secțiune transversală circulară și non-circulară.

ECHIPAMENTE DE INSTALARE A LINIEI

  • echipamente de curățare a canalelor;
  • camere pentru videoinspecție
  • dispozitiv de tragere sau împingere a conductelor
  • echipamente pentru by-pass (pompe, furtunur)i;
  • camion platformă pentru transportul profilelor͵ macarale sau camion cu macara.
  • pompe pentru injecția de mortar;
  • unitatea de ventilare a canalelor;
  • freze pneumatice;
  • echipamente de testare, etc.

LUCRĂRI PREMERGĂTOARE INSTALĂRII

EVALUAREA STĂRII TEHNICE A CONDUCTEI EXISTENTE
Înainte de a începe reabilitarea, conducta se curăță hidrodinamic cu ajutorul unei echipament de curățare. Apoi, conducta este inspectată cu ajutorul unei camere controlate de la distanță. Imaginile video sunt folosite pentru pregătirea unui raport digital detaliat privind starea tehnică a conductei. Raportul va sta la baza clasificării stării tehnice a conductei gazdă.

ALEGERE METODEI DE REABILITARE
Metoda de reabilitare și tipul de conductă se vor alege în funcție de tipul conductei existente și de gradul de deteriorare al acesteia. După evaluarea tehnică a conductei existente, se vor analiza și alte condiții tehnice:  gradul de deteriorare  a conductei gazdă, datele geodezice, nivelul apei subterane comparativ cu baza conductei, încărcările din trafic, etc

TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA LA ȘANTIER
Indiferent de tipul de conductă ales, acestea trebuie depozitate pe o suprafață plană orizontală și curată, folosind suporții de lemn de la transport. Locul depozitării trebuie să fie situat într-o zonă sigură pentru a evita deteriorarea lor de către factori externi.

In funcție de programul de instalare profilele vor fi transportate în cantităti mici către căminele de lansare, dacă nu pot fi depozitate de-a lungul colectorului.

INSTALAREA CONDUCTELOR

Introducerea conductelor noi în interiorul celei existente, prin metoda sliplining, se va face prin gropile de lansare executate sau prin punctele de inserție excavate, folosind un dispozitiv de ridicare adecvat greutății lor. Apoi conductele sunt puse pe poziție fie prin alunecare, trase de tirfor sau transportate cu ajutorul unui cărucior și îmbinate cu cepul în mufa profilului care a fost instalat inițial.

Trebuie ținut cont că suprafața țevilor în zona de conectare trebuie protejată împotriva deteriorării, iar forțele de împingere nu trebuie aplicate punctual la capetele lor. Înainte de a face o conexiune, fiecare conductă trebuie să fie pregătită corespunzător: mufele trebuie curățate, uscate și degresate, în special în zona de etanșare. În cazul îmbinărilor lipite, adezivul trebuie aplicat cu o unealtă adecvată, de ex. cu o pensulă, iar excesul său va fi șters cu o cârpă sau îndepărtat cu o racletă. Timpul de reacție depinde de tipul de adeziv utilizat și de temperatura ambiantă. În toate cazurile trebuie respectate instrucțiunile producătorului de adezivi. La finalul îmbinării, mufa trebuie împănată (față de colectorul existent) cu un distanțier din lemn în mai multe poziții.

RACORDURI SECUNDARE

După fixarea conductei pe poziție se marchează racordurile secundare care se deschid după injecția de mortar.

Racordurile se vor reabilita fie printr-un manșon cu lungimea de 1000 mm, fie printr-un profil tip ”pălărie”.

Suprafețele ce vor fi laminate trebuie să fie uscate, degresate și fără orice urmă de murdărie. Lucrările trebuie efectuate la o temperatură a aerului de minim 10°C și umiditatea > 70% (dacaă este cazul se va asigura ventilație în conductă).

UMPLEREA SPAȚIULUI INTERSTIȚIAL

Umplerea se face în faze successive din cămin în cămin. După întarirea primului start numit “n” se injectează al doilea strat numit “n+1”.
Injectarea mortarul se efectuează în faze succesive pentru a se limita forța de flotare cauzată de lichid. Injectarea următorului strat se face doar după ce stratul anterior s-a întărit. O atenție specială trebuie acordată la obținerea aceluiași nivel de umplutură pe ambele părți ale profilului.

În partea superioară trebuie lăsat un orificiu pentru a permite ieșirea aerului în timpul injectării si pentru a observa nivelul umplerii.

Conductele se vor susține și interior pentru a evita deformarea conductelor în timpul injectării.

INSPECȚIA CCTV

Odată ce instalația este terminată și racordurile sunt deschise, se va efectua inspecția CCTV finală cu înregistrare pe DVD sau alt tip de stocare media și raportul de inspecție

TESTE

Conform EN ISO 11296-1 și SR EN 1610


DOMENIU DE UTILIZARE

Tehnologie de reabilitare fără săpătură prin sliplining este recomandată rețelelor cu secțiune transversală complicată și nestandardizată, datorită posibilității de a produce module de orice formă și dimensiune.
Suplimentar, prin această tehnologie, instalarea se poate face și pe o rețea activă (cu anumite limite), iar materialul injectat va crește rezistența conductei reabilitate.

Gama de diametre și profile necirculare
DN 200 – DN 2600/3200
Rețele de canalizare gravitaționale


REMEDIERE

După caz, defectele sunt remediate cu ajutorul unui robot de frezare controlat de la distanță și/sau prin metoda de reabilitare locală, utilizând segmente scurte de liner impregnat și umflat pe poziție cu ajutorul unui obturator pneumatic.