DESCRIEREA TEHNICĂ A METODEI DE REABILITARE SLIPLINING CU PROFILE full GRP (PAFS – fGRP)

1. DESCRIEREA METODEI
Metoda de reabilitare fără săpătură (SLIPLINING) constă în introducerea unor segmente scurte de teavă în vechea conductă. În funcție de materialul din care este conducta gazdă, introducerea profilelor se va face printr-un cămin existent sau printr-un punct de inserție excavat.
Profilele PAFS – fGRP trebuie să se conformeze formei colectorului și să fie alese astfel încât secțiunea transversală a colectorului și capacitatea de transport a acestuia să fie reduse cât mai puțin posibil. Ele pot avea o secțiune transversală circulară și non-circulară.

2. ECHIPAMENTE DE INSTALARE A LINIEI

  • echipamente de curățare a canalelor;
  • camera de inspecție a canalelor;
  • mașină de tracțiune (dispozitiv de tragere a țevilor);
  • pompe, furtunuri;
  • camion platformă pentru transportul profilelor͵ macarale sau camion cu macara.
  • pompe pentru injecția de mortar;
  • unitatea de ventilare a canalelor;
  • freze pneumatice;
  • echipamente de testare, etc.

3. LUCRĂRI PREMERGĂTOARE INSTALĂRII

Evaluarea stării tehnice a conductei
Înainte de a începe reabilitarea, conducta se curăță cu ajutorul unei echipament de curățare hidrodinamică. Apoi, conducta este inspectată cu ajutorul unei camere controlate de la distanță. Imaginile video sunt folosite pentru pregătirea unui raport digital detaliat privind starea tehnică a conductei. Raportul va sta la baza clasificării stării tehnice a conductei gazdă.

Alegerea metodei de reabilitare
Metoda de reabilitare fie de etanșare și refacere a capacității de transport, fie structurală se va alege în funcție de condițiile tehnice și gradul de deteriorare. După evaluarea stării tehnice a canalului, trebuie analizate datele geodezice, inclusiv nivelul apei subterane în raport cu baza canalului, traficul auto în zonă și alți parametri.

Depozitarea și transportul la amplasament
Profilele PAFS-fGRP trebuie depozitate pe o suprafață plană orizontală și curată, folosind suporții de lemn de la transport. Locul depozitării trebuie să fie situat într-o zonă sigură pentru a evita deteriorarea profilelor de către factori externi. Profilele trebuie să fie protejate împotriva deplasării cauzate de condițiile atmosferice (vânt, furtună, inundații, etc.)  sau alte cauze.

In funcție de programul de instalare profilele vor fi transportate în cantităti mici către căminele de lansare, dacă nu pot fi depozitate de-a lungul colectorului.

4. INSTALAREA PROFILELOR PAFS – fGRP

Introducerea profilelor PAFS – fGRP în interiorul conductei existente, prin metoda sliplining, se va face prin gropile de lansare executate  sau prin punctele de inserție excavate, folosind un dispozitiv de ridicare adecvat greutății lor.

Profilele PAFS – fGRP pot fi instalate în colectorul existent manual, tras de tirfor sau cu ajutorul căruciorului.

Profilele fGRP trebuie îmbinate cu cepul în mufa profilului care a fost instalat initial. Înainte de a face o conexiune, fiecare profil trebuie să fie pregătit corespunzător: mufele trebuie curățate, uscate și degresate, în special în zona de etanșare. În cazul îmbinărilor lipite, adezivul trebuie aplicat cu o unealtă adecvată, de ex. cu o pensulă, iar excesul său va fi șters cu o cârpă sau îndepărtat cu o racletă. Timpul de reacție depinde de tipul de adeziv utilizat și de temperatura ambiantă. În toate cazurile trebuie respectate instrucțiunile producătorului de adezivi.

La finalul îmbinării, mufa trebuie împănată (față de colectorul existent) cu un distanțier din lemn în mai multe poziții.

Branșamente la rețea
Bransamentele la rețea se realizează cu ajutorul pieselor speciale de branșare, montate prin golurile realizate în conducta existentă.

5. UMPLEREA SPAȚIULUI INTERSTIȚIAL
Injectarea mortarul se efectuează în faze succesive pentru a se limita forța de flotare cauzată de lichid. Injectarea următorului strat se face doar după ce stratul anterior s-a întărit. O atenție specială trebuie acordată la obținerea aceluiași nivel de umplutură pe ambele părți ale profilului.

6. INSPECȚIA CCTV
Înainte de proba de etanșeitate se va efectua inspecția CCTV finală (inclusiv înregistrarea VHS sau CD).

7. STANDARDE ȘI TESTE

Conform EN ISO 16611:2018 și SR EN 1610:2000 – 13. Metode și condiții pentru probele rețelelor cu curgere cu nivel liber.

SR EN ISO 16611:2018 – Sisteme de conducte din materiale plastice pentru drenaj și canalizare fără presiune. Țevi și fitinguri cu secțiune transversală necirculară fabricate din materiale plastice termorezistente armate cu fibră de sticlă (GRP) pe bază de rășină poliesterică nesaturată (UP) – Dimensiuni, cerințe și teste.