Metode diferite au fost folosite pentru reabilitarea rețelelor de canalizare din Gorzów Wielkopolski cum ar fi relining, CIPP și produse chimice pentru căminele de vizitare.
S-au reabilitat în total 10,5 km de canalizare, din care cca 7637 m prin relining, iar restul de 2931 m prin CIPP. Pe parcursul proiectului s-au renovat cu panouri subțiri din PAFS și substanțe chimice. Termenul limită pentru finalizarea proiectului, al cărui beneficiar a fost Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. în Gorzów Wielkopolski, a fost 31 iulie 2019, iar valoarea întregul proiect 29,7 milioane PLN.

Perioada de execuție: 2018-2019
Investitor: PWiK sp. z o.o. în Gorzów Wielkopolski
Tehnologii: relining, CIPP, substanțe chimice pentru construcții

Privacy Preference Center