Oraș la Dunăre, capitala municipiului Mehedinți, Drobeta Turnu Severin are o populație de 104.101 locuitori și o suprafață de 57,43 km².

In luna iunie 2023 s-a semnat contractul pentru proiectul finanțat prin fonduri europene ” CL 1 – Lot I: Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajeră în Municipiul Drobeta Turnu Severin”.

In calitate de subcontractor declarat vom executa lucrările de reabilitare din cadrul proiectului în lungime totală de 9.195m rețele de apă brută și potabilă și canalizare.

OBIECTUL 1.1.1 – Reabilitare prin cămășuire conducte de aducțiune apă brută de la captarea din fluviul Dunărea la stația de tratare existentă, DN 400 mm, DN 600 mm si DN 1000 mm, cu o lungime totală L = 651 m;

OBIECTUL 1.1.5 – Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă prin cămășuire De 315 mm – De 500 mm, cu o lungime totala L = 2.932 m;

OBIECTUL 2.1.3 – Reabilitare rețea de canalizare ape uzate menajere prin cămășuire, DN 250 mm – DN 900 mm, pe o lungime L = 5.612 m;

semnare ct Drobeta Tr Severin