Ich atuty są nie do przecenienia. Nie tylko redukują do minimum konieczność wykonywania robót ziemnych, w tym niszczenia nawierzchni ulicznych i ich odtwarzania, ale także ograniczają ryzyko ich uszkodzeń czy osiadania. Stosowanie metod no-dig nie wymaga realizowania robót odwodnieniowych i nie wiąże się z zanieczyszczaniem wód gruntowych. Ponadto przynosi spore oszczędności – i to zarówno finansowe, związane z ograniczeniem transportu, jak i środowiskowe – pozwalają bowiem ograniczyć ilość wytwarzanych spalin, hałasu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Jednocześnie dzięki ich zastosowaniu eliminujemy ryzyko uszkodzeń sąsiednich budynków, sieci lub kabli znajdujących się w pobliżu planowanych wykopów. Niepodważalną zaletą stosowania metod bezwykopowych jest ograniczenie do minimum uciążliwości komunikacyjnych związanych z robotami.

W ramach naszej działalności stosujemy następujące technologie:


DO OPRACOWANIA

Wybrane realizacje

Provocare în Szczecin

În Szczecin, reabilităm peste 6,2 km de rețea de canalizare…

Citește mai mult

Canalizarea pe bulevardul Burakowski din Varșovia s-a realizat prin relining

Pentru realizarea acestui proiect s-au ales profile…

Citește mai mult

Relining pe bulevardul Burakowski din Varșovia

În Varșovia reabilităm o secțiune a colectorului Burakowski…

Citește mai mult

Zobacz wszystkie nasze realizacje