Ich atuty są nie do przecenienia. Nie tylko redukują do minimum konieczność wykonywania robót ziemnych, w tym niszczenia nawierzchni ulicznych i ich odtwarzania, ale także ograniczają ryzyko ich uszkodzeń czy osiadania. Stosowanie metod no-dig nie wymaga realizowania robót odwodnieniowych i nie wiąże się z zanieczyszczaniem wód gruntowych. Ponadto przynosi spore oszczędności – i to zarówno finansowe, związane z ograniczeniem transportu, jak i środowiskowe – pozwalają bowiem ograniczyć ilość wytwarzanych spalin, hałasu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Jednocześnie dzięki ich zastosowaniu eliminujemy ryzyko uszkodzeń sąsiednich budynków, sieci lub kabli znajdujących się w pobliżu planowanych wykopów. Niepodważalną zaletą stosowania metod bezwykopowych jest ograniczenie do minimum uciążliwości komunikacyjnych związanych z robotami.

W ramach naszej działalności stosujemy następujące technologie:


DO OPRACOWANIA

Wybrane realizacje

Reabilitare prin cămășuire în Mediaș

În cartierul Vitrometan din Mediaș se desfășoară un amplu…

Citește mai mult

Am început reabilitarea aducțiunii de apă potabilă ișalnița – simnic!

Astăzi am început instalarea primelor conducte din cei…

Citește mai mult

Reabilitarea primul tronson al Firului II Isvarna – Craiova a fost finalizată cu succes!

La sfârșitul lunii ianuarie 2023 s-au încheiat lucrările pe…

Citește mai mult

Zobacz wszystkie nasze realizacje